Κ036 DUO 62/15

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 30/100 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:77/15 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 1,29 κΝ

DUO 6215