Κ037 DUO 90/20

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 40/120 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:105/20 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 2,37 κΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ DUO 9020 gr

DUO 90 20