Κ040 DUO 90/46

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 60/120 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:105/46 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 4,35 κΝ

DUO 90 46