Κ041 DUO 46/15

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 30/80 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:61/15 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 0,86 κΝ

DUO 46 15