Κ046 DUO 46/30

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 50/80 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:61/30 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 1,30 κΝ

DUO 46 30