Κ047 DUO 26/26

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 50/45 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:41/26 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 0,97 κΝ

DUO 26 26