Κ051 GIGANT 120/40- 12,5kN

Ελάχιστη διατομή δευτερεύοντος ξύλου 80Χ140
Περιλαμβάνονται οι εξής βίδες:
για τη στήριξη δευτερεύοντος ξύλου 3 βίδες με φρεζάτη κεφαλή 10Χ120
για τη στήριξη πρωτεύοντος ξύλου 3 βίδες με φρεζάτη κεφαλή 10Χ80
Αντοχή ανά σύνδεση : 12,5 κΝ