Κ104 WALCO® V 60

Με βίδα Μ12 με ρυθμιζόμενο μήκος για πλαίσια