Κατασκευή με Uno

Επένδυση σοβατεπί με ξύλο, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο Uno30