Σκίαση εξωτερικού χώρου με ξύλο σε τοίχο (μπετόν) με τον ανοξείδωτο σύνδεσμο RICON

Ανοξείδωτος σύνδεσμος ξύλου RICON 160/25.