Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι ξύλου βαρέως τύπου ΚΝΑΡΡ®, βρίσκουν εφαρμογή σε ευρύτατο φάσμα κατασκευών που περιλαμβάνει την κατασκευή υπόστεγων , περγκόλων ,τα ξύλινα σπίτια ως και τις ξύλινες κατασκευές μεγάλου μεγέθους.Πρόκειται για κρυφούς συνδέσμους ξύλου , οι οποίοι , αυτο-σφίγγονται και συνήθως αποσυναρμολογούνται, ικανοποιώντας έτσι τις υψηλότερες απαιτήσεις για την κατασκευή και την εμφάνιση.Οι συνδετήρες ξύλου ΚΝΑΡΡ® επιτρέπουν έναν πολύ υψηλό βαθμό προκατασκευής. Έχουν την Ευρωπαϊκή Έγκριση Κτιρίων (ETA) με σήμα CE και, με τακτική εξωτερική παρακολούθηση, προσφέρουν ασφάλεια για σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, και κατασκευαστές.Οι κρυφοί σύνδεσμοι KNAPP® χρησιμοποιούνται για συνδέσεις ξύλινων δοκών μεταξύ τους, μεταξύ ξύλου και χάλυβα, και μεταξύ ξύλου και μπετού. Χάρη στους κρυφούς συνδέσμους επιτυγχάνουμε συνδέσεις καλαίσθητες, χωρίς την εμφάνιση αντιαισθητικών εξαρτημάτων στήριξης – όπως δοκοθήκες, βίδες και πρόκες. Με αυτό τον τρόπο, χαρίζουμε στην κατασκευή μας το βέλτιστο οπτικά αποτέλεσμα, επιτυγχάνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ακρίβεια στην κατασκευή μας. Επιπροσθέτως, μας δίνεται η δυνατότητα προκατασκευής μέρους της ή και ολόκληρης της κατασκευής, μειώνοντας έτσι το χρόνο κατασκευής στο εργοτάξιο στο ελάχιστο!

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας τους, οι σύνδεσμοι ΚΝΑΡΡ® είναι χωρισμένοι σε κάποιες υποκατηγορίες ανάλογα με το τι δυνατότητες έχουν και σε τι υλικό μπορούν να τοποθετηθούν. Ας δούμε παρακάτω αναλυτικά τον καθένα από αυτούς.