Ζ071 ΤΡΥΠΑΝΙ 10 mm για τη σειρά DUO 35

με ρύθμιση βάθους και ρυθμιζόμενη ακίδα για τη σειρά DUO 35

Περιγραφή