Κ037 DUO 90/20

Κ037-DUO-90-20

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 40/120 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:105/20 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 2,37 κΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ DUO 90/20 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

DUO 90 20

Κωδικός           Περιγραφή

Κ037                Συσκευασία των 12, 50  & 100 ζευγαριών

Απαιτούμενες βίδες για ένα ζεύγος:
Μετωπιαίο ξύλο (φάτσα):
2 τεμ. 6×40 mm ξυλόβιδα & 1 τεμ. 6×40 mm βίδα σύσφιξης.

Διαμήκη ξύλο (κατά μήκος) σόκορο:
2 τεμ. 6×60 mm ξυλόβιδα & 1 τεμ. 6×60 mm βίδα σύσφιξης.

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 40/120 mm.

Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:

105/20 mm, βάθος φρέζας 13 mm.

Πρόσθετα εξαρτήματα:

Κωδ.     Περιγραφή

Ζ047     Φρέζα ACRO/DUO 15×25 mm και 8 mm άξονα

Ν640     Βίδα σύσφιξης 6×40 mm

Ν660     Βίδα σύσφιξης 6×60 mm

Κ456     Οδηγός φρέζας DUO 90/20

Κ301     Οδηγός συναρμολόγησης 20H – DUO 90/20

Εφαρμογές Duo