Κ040 DUO 90/46

Κ040-DUO-90-46

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 60/120 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:105/46 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 4,35 κΝ

 

Κωδικός           Περιγραφή

Κ040                Συσκευασία των 12 & 50 ζευγαριών

Απαιτούμενες βίδες για ένα ζεύγος:

Μετωπιαίο ξύλο (φάτσα):
4 τεμ. 6×40 mm ξυλόβιδα & 2 τεμ. 6×40 mm βίδα σύσφιξης.

Διαμήκη ξύλο (κατά μήκος) σόκορο:
4 τεμ. 6×60 mm ξυλόβιδα & 2 τεμ. 6×60 mm βίδα σύσφιξης.

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 60/120 mm.

Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:

105/46 mm, βάθος φρέζας 13 mm.

Πρόσθετα εξαρτήματα:

Κωδ.     Περιγραφή

Ζ047     Φρέζα ACRO/DUO 15×25 mm και 8 mm άξονα

Ν640     Βίδα σύσφιξης 6×40 mm

Ν660     Βίδα σύσφιξης 6×60 mm

Κ457     Οδηγός φρέζας DUO 90/46

Κ304     Οδηγός συναρμολόγησης 20H – DUO 90/46

 

Εφαρμογές Duo