Κ022 DUO 62/30

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 50/100 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:75/30 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 2,15 κΝ

 

 

Κωδικός           Περιγραφή

Κ045                Συσκευασία των 12 & 100 ζευγαριών

Απαιτούμενες βίδες για ένα ζεύγος:
Μετωπιαίο ξύλο (φάτσα):
4 τεμ. 5×40 mm ξυλόβιδα & 2 τεμ. 5×40 mm βίδα σύσφιξης.

Διαμήκη ξύλο (κατά μήκος) σόκορο:
4 τεμ. 5×60 mm ξυλόβιδα & 2 τεμ. 5×60 mm βίδα σύσφιξης.

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 50/100 mm.

Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:

75/30 mm, βάθος φρέζας 13 mm.

Πρόσθετα εξαρτήματα:

Κωδ.     Περιγραφή

Ζ047     Φρέζα ACRO/DUO 15×25 mm και 8 mm άξονα

Ν540     Βίδα σύσφιξης 5×40 mm

Ν560     Βίδα σύσφιξης 5×60 mm

Κ455     Οδηγός φρέζας DUO 62/30

Κ303     Οδηγός συναρμολόγησης 30H – DUO 62/30

 

   

Εφαρμογές Duo