Κ046 DUO 46/30

Κ046-DUO-46-30

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 50/80 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:61/30 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 1,30 κΝ

 

Κωδικός           Περιγραφή

Κ046                Συσκευασία των 12,50 & 100 ζευγαριών

Απαιτούμενες βίδες για ένα ζεύγος:
Μετωπιαίο ξύλο (φάτσα):
2 τεμ. 5×40 mm ξυλόβιδα & 2 τεμ. 5×40 mm βίδα σύσφιξης.

Διαμήκη ξύλο (κατά μήκος) σόκορο:
2 τεμ. 5×60 mm ξυλόβιδα & 2 τεμ. 5×60 mm βίδα σύσφιξης.

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 50/80 mm.

Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:

61/30 mm, βάθος φρέζας 13 mm.

Πρόσθετα εξαρτήματα:

Κωδ.     Περιγραφή

Ζ047     Φρέζα ACRO/DUO 15×25 mm και 8 mm άξονα

Ν540     Βίδα σύσφιξης 5×40 mm

Ν560     Βίδα σύσφιξης 5×60 mm

Κ453     Οδηγός φρέζας DUO 46/30

Κ303     Οδηγός συναρμολόγησης 30H – DUO 46/30

 

 

 

 

Εφαρμογές Duo