Κ047 DUO 26/26

Κ047-DUO-26-26

Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 50/45 mm.
Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:41/26 mm, βάθος φρέζας 13 mm.
Αντοχή ανά σύνδεση : 0,97 κΝ

 

Κωδικός           Περιγραφή

Κ047                Συσκευασία των 12, 50  & 100 ζευγαριών

Απαιτούμενες βίδες για ένα ζεύγος:

Μετωπιαίο ξύλο (φάτσα):
2 τεμ. 5×40 mm ξυλόβιδα & 1 τεμ. 5×40 mm βίδα σύσφιξης.

Διαμήκη ξύλο (κατά μήκος) σόκορο:
2 τεμ. 5×60 mm ξυλόβιδα & 1 τεμ. 5×60 mm βίδα σύσφιξης. Προτεινόμενη διατομή ορθογωνισμένης ξυλείας: 50/45 mm.

Απαιτούμενη αυλακιά σε επικαλυπτόμενη συναρμολόγηση:

41/26 mm, βάθος φρέζας 13 mm.

Πρόσθετα εξαρτήματα:

Κωδ.     Περιγραφή

Ζ047     Φρέζα ACRO/DUO 15×25 mm και 8 mm άξονα

Ν540     Βίδα σύσφιξης 5×40 mm

Ν560     Βίδα σύσφιξης 5×60 mm

Κ451     Οδηγός φρέζας DUO 26/26

Κ302     Οδηγός συναρμολόγησης 20H – DUO 26/26

Εφαρμογές Duo