Κ064/16 ΑΣΦΑΛΕΙΑ RICON® ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

Η ασφάλεια Ricon κλειδώνει τη σύνδεση προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση εισαγωγής. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χαλαρώσει ξανά.

Περιγραφή