Κ064/20 ΑΣΦΑΛΕΙΑ RICON ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

H ασφάλεια Ricon κλειδώνει τη σύνδεση προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση εισαγωγής. Εάν είναι απαραίτητο,  μπορεί να χαλαρώσει ξανά.

Περιγραφή