Κ260 RICON® 60/40 EAR

Περιέχει: 1 ζεύγος 60/40, 2 μούφες Rampa Μ5Χ14, 2 βίδες Μ5Χ20, 1 μούφα Rampa Μ8Χ18, 1 βίδα Μ8Χ25, 2 βίδες 5Χ80mm, 1 βίδα 8Χ80mm και 1 ασφάλεια
Αντοχή ανά σύνδεση: 2,4 κΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΝΑΡΡ RICON 60Χ40 ΕΑ-EAR-DA ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Περιγραφή

Επεξεργασία

FASE-RICON

Εφαρμογές με Ricon®