Κ261 RICON® 80/40 EAR

Περιέχει: 1 ζεύγος 80/40, 2 μούφες Rampa Μ8Χ18,από 1 βίδα Μ8Χ20 και Μ8Χ25, 1 βίδα 5Χ50mm, από 2 βίδες 8Χ80 και 5Χ80mm και 1 ασφάλεια
Αντοχή ανά σύνδεση: 3,8 κΝ

Περιγραφή

Επεξεργασία

FASE-RICON

Εφαρμογές με Ricon®