Κ263 RICON® 120/40 EAR

Περιέχει: 1 ζεύγος 120/40, 2 μούφες Rampa Μ8Χ18,από 1 βίδα Μ8Χ20 και Μ8Χ25, 3 βίδες 5Χ50mm, 2 βίδες 8Χ80, 6 βίδες 5Χ80mm και 1 ασφάλεια
Αντοχή ανά σύνδεση: 5,9 κΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ KNAPP_RICON_120x40_EA-EAR-DA ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή

Επεξεργασία

FASE-RICON

Εφαρμογές με Ricon®