Κ360 RICON® 60/40

Περιέχει:1 ζεύγος 60/40, από 2 βίδες 5Χ50 και 5Χ80, από 1 βίδα 8Χ50 και 8Χ80 και 1 ασφάλεια
Αντοχή ανά σύνδεση: 5,0 κΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΝΑΡΡ RICON 60Χ40 ΕΑ -ΕΑΡ-ΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.pdf

Περιγραφή

Επεξεργασία

FASE-RICON

Εφαρμογές με Ricon®