Κ361 RICON® 80/40

Περιέχει: 1 ζεύγος 80/40, από 2 βίδες 5Χ50 και 5Χ80, από 2 βίδες 8Χ50 και 8Χ80 και 1 ασφάλεια
Αντοχή ανά σύνδεση: 7,3 κΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ KNAPP_RICON_80x40_EA-EAR-DA ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή

Επεξεργασία

FASE-RICON

Εφαρμογές με Ricon®