Κ485 ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΕΖΑΣ MULTI F 25

Οδηγός φρέζας MULTI F25 (κόντρα πλακέ)
για RICON® Ανοξείδωτο EA 120/25, RICON® Ανοξείδωτο EA
160/25 (για δαχτυλίδι αντιγραφης Ø = 30 mm και Φρέζα Ø =
15, Μήκος= 25 mm)

Περιγραφή