Περιγραφή

Κωδ. Ζ055Α(10Χ28)
Στερέωση    Με πίεση συμπίεσης στην οπή διάτρησης
Πλεονεκτήματα   Πείρος μη ορατός, με αυτοσύσφιξη , άμεσα φορτίσιμος χωρίς χρόνο αναμονής.
Επεξεργασία   Με οδηγό πείρου σύνδεσης, δράπανο χειρός, καβιλιέρα
Επιλογή υλικού   Όλα τα υλικά από μασίφ ξύλο και υλικά μοριοσανίδων
Χρήση   Για σύνδεση τμημάτων ερμαρίων και πάνελ χωρίς σφιγκτήρες