Περιγραφή

Σύστημα συναρμολόγησης σκάλας για τη σύνδεση των κάθετων πλευρών και τα σκαλοπάτια.
Η βίδα «τεντώματος» easy-con σου δίνει τη δυνατότητα να κουμπώσεις με απλό τρόπο τις κάθετες πλευρές της σκάλας και τα σκαλοπάτια. Το μπουλόνι εφελκυσμού του συνδέσμου «κλειδώνει» από μόνο του μέσα στο ειδικό easy-con παξιμάδι στην καβύλη βιδώματος και δημιουργεί μία δυναμική σταθερή σύνδεση. Η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο από ένα άτομο – εξοικονομώντας έτσι χρόνο.

Μέσω μίας εξάγωνης βίδας, η οποία είναι προσβάσιμη από την κάτω πλευρά του σκαλοπατιού – αποτελώντας ταυτόχρονα το μοναδικό ορατό μέρος – μπορεί να «τεντωθεί» η σύνδεση. Επίσης επιτρέπει το «λύσιμο» της σύνδεσης. Μ’ αυτό το σύστημα καταργούνται τα ορατά σπειρώματα των σιδερένιων κοχλιών και τα παξιμάδια (καθώς και τα εξαιτίας αυτών απαραίτητα καλύμματα) στην εξωτερική πλευρά των κάθετων πλευρών της σκάλας.

Σκαλοπάτι     Κάθετη πλευρά
Το easy-con μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο τύπους με δύο τρόπους: σε σκαλοπάτια αντιστήριξης και σε αμβλεία σύνδεση των σκαλοπατιών και των κάθετων πλευρών.

Παραδείγματα Εφαρμογής