Περιγραφή

Εξάρτημα σύνδεσης για τάνυση για πλάκες από 22 mm
ΚΩΔ. Ζ358

Zipbolt-85-Z358