Περιγραφή

Zipbolt™ 120
Εξάρτημα σύνδεσης για τάνυση για πλάκες από 22 mm
ΚΩΔ. Ζ366

Zipbolt-1120-Z366