Περιγραφή

Zipbolt™ 170
Εξάρτημα σύνδεσης για τάνυση για πλάκες από 22 mm
ΚΩΔ. Ζ367