Σύστημα Ricon

[bsf-info-box icon=”Defaults-close remove times” icon_size=”20″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#e96d21″ title=”Ο σύνδεσμος για όλες τις συνδέσεις ξύλου με ξύλο, μέταλλο και μπετόν!”][/bsf-info-box]
[interactive_banner_2 banner_title=”ΣΥΣΤΗΜΑ RICON” banner_image=”id^167|url^https://novatecnica.gr/wp-content/uploads/2018/12/SUNDESMOI-VAREOS-TUPOU-SUSTIMA-RICON.jpg|caption^null|alt^SUNDESMOI-VAREOS-TUPOU-SUSTIMA-RICON|title^SUNDESMOI-VAREOS-TUPOU-SUSTIMA-RICON|description^null” banner_style=”style1″ banner_color_bg=”#606060″ image_opacity=”0.5″ image_opacity_on_hover=”0.4″ banner_title_font_size=”desktop:19px;” banner_desc_font_size=”desktop:17px;”]
[ult_content_box bg_color=”#efefef” border=”border-style:solid;|border-width:2px;|border-color:#e96d21;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|”]

Σύστημα Ricon

Ricon Ανοξείδωτος

[ult_buttons btn_title=”Δείτε περισσότερα” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fnovatecnica.gr%2Fsundesmoi-ricon-anokseidotoi|||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#e96d21″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:14px;”][/ult_content_box]
[ult_content_box bg_color=”#efefef” border=”border-style:solid;|border-width:2px;|border-color:#e96d21;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|”]

Σύστημα Ricon

Ricon

[ult_buttons btn_title=”Δείτε περισσότερα” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fnovatecnica.gr%2Fricon-systima|||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#e96d21″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:14px;”][/ult_content_box]
[ult_content_box bg_color=”#efefef” border=”border-style:solid;|border-width:2px;|border-color:#e96d21;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|”]

Σύστημα Ricon

Ricon S

[ult_buttons btn_title=”Δείτε περισσότερα” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fnovatecnica.gr%2Fsundesmoi-ricon%25C2%25AE-s|||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#e96d21″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:14px;”][/ult_content_box]
[ult_content_box bg_color=”#efefef” border=”border-style:solid;|border-width:2px;|border-color:#e96d21;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|”]

Σύστημα Ricon

Εξαρτήματα Ricon

[ult_buttons btn_title=”Δείτε περισσότερα” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fnovatecnica.gr%2Feksartimata-ricon%25C2%25AE|||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#e96d21″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:14px;”][/ult_content_box]

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: